Hizli ve Kolay Hastane E-Randevu Almanın yeni adresi


    

Çocuklarda Baş Ağrısı ve Migren

Çocuklarda baş ağrısı düşündüğümüzden daha fazla oranda mevcuttur. 12 yaşından sonra artmakla birlikte küçük yaşlardaki çocuklarda da migren görülebilmektedir. Çocuğunuz başının ağrıdığını söylüyorsa üzerinde durmak gerekir. Öncelikle ateşine bakılmalıdır. Yüksekse enfeksiyon araştırılmalıdır. Düşme, çarpma benzeri travmaları takip eden dönemde ortaya çıktıysa veya nedensiz başladı ancak aralıksız sürekli devam ediyor ise mutlaka doktora muayene olmalıdır. Beyin tümörleri, menenjit benzeri enfeksiyonlar sürekli ağrılara yol açabilir. Ancak bu durumlar çok nadirdir.

Nöral Terapi ile Migren Tedavisi

Nöral terapi migren atağının pato-fizyolojisi ve nedenlerine farklı bir yaklaşımla açıklama getirebilmektedir. Migren tanı olarak baş ağrısı sınıflamasında yer alsa da temelinde otonom sinir sistemi disfonksiyonudur (çalışmasının aksaması). Migren atağı sırasında oluşan baş ağrısı yanısıra nörolojik bulgular ve gastrointestinal sistem bulgularına otonom sinir sistemindeki geçici aksama sebep olmaktadır.

Migren nasıl tedavi edilir?

Migren tam olarak tedavi edilemeyen bir hastalık olarak bilinmektedir. Yaygın ilaç tedavisi yanısıra hastanın yaşamını kontrol altına alması, migreni tetikleyecek faktörlerden kaçınması, kısacası migrenle yaşaması öğütlenmektedir.

Migren tedavi seçenekleri:

1.İlaç tedavisi

2. Bot-ox uygulaması

3.Migren cerrahisi

4.Son dönemde yaygınlaşan bitkisel tedaviler

5.Migren bandı vb. uygulamalar

6. Akupunktur ve nöral terapi

1. Migrende en yaygın uygulanan tedavi yaklaşımıdır. İki aşamalıdır. Atak sırasında ve atak sıklığını azaltmak için kullanılan ilaçlar farklıdır.

Migreni önleyici yöntemler ve tedaviler

Migren ağrısını tümüyle tedavi etmek mümkün olamasa bile şikayetleriniz büyük ölçüde ortadan kaldırılabilir.

Migrenle ilgili uygulanan bir çok tedavi yöntemi vardır.

* Yaşam tarzının düzenli olması
* Düzenli uyumak
* Düzenli yemek yemek
* Bilinen tetikleyicilerden uzak durmak (kafein, eski peynir, et koruyucuları, monosodyum glutamat, salamura ürünler, çerez)
* Düzenli aerobik egzersiz yapmak
* Duygusal stresi azaltmak
* Stresli durumlardan kurtulmak için ileriye yönelik plan yapmak
* Biofeedback’i öğrenmek
* Meditasyon
* Boş zamanlar, hobiler, sosyal aktiviteleri artırmak

Migren tipleri nelerdir?

Klasik migren Aura ile birlikte olan migrendir. Migrenli erişkinlerin %15 kadarında klasik migren görülür.

Yaygın migren Aurasız migrendir. Migrenlilerin yaklaşık %80′inde yaygın migren vardır.

Menstrüel migren Adet döneminin başlangıcında veya adet döneminde görülür. Başka zaman görülmez. Çalışmalar menstrüel migrenin genellikle aurasız olduğunu göstermektedir.

Migrenin ön belirtileri

Bazı kişiler migren baş ağrısının geldiğini bildiren ön belirtiler yaşamaktadırlar. Bu öncü belirtilere prodrom (ön belirtiler) adı verilir ve aktif migren atağı meydana gelmeden saatlar hatta günler öncesinde meydana gelebilir. Ön belirtiler, coşku veya yoğun enerji hissi, aşerme, susuzluk, yorgunluk veya huzursuzluk veya depresyon gibi duygu durum değişikliklerini kapsar.

Migren nasıl oluşur?

Doktorlar, migren atağı sırasında vücutta ne olduğunu tam olarak anlamamaktadırlar. Bununla birlikte, en popüler teorilerden birine göre, migren bey,indeki kan akımındaki değişikliklerin sonucu olarak meydana gelmektedir. Araştırmacılar, migrenden muzdarip kişilerde bu baş ağrılarına karşı genetik olabilen belirli bir yatkınlık olduğuna inanmaktadırlar. Bu yatkınlık sinir sistemlerinin (beyin, omurilik ve sinirler dahil) migrenden muzdarip olmayan kişilerin sinir sistemlerine göre çevresel uyaranlara daha farklı yanıt vermesini sağlamaktadır.

Migren belirtileri nelerdir?

Eğer bir kişi, duyusal belirti veya ışık ve renk parlaması gibi vücuduna ne olacağını kestirmesini sağlayan uyarıcı belirtiler yaşadığını söylüyorsa, diğerleri hafif bir şekilde şüpheli olabilir. Açıklamanın son moda bilim kurgu TV dizisi veya aksiyon kahramanlık filminden bir karaktere olabileceğini düşünebilirler, fakat bunun söz konusu belirtilere neden olan ve milyonlarca insanı etkileten bir hastalık olabileceğine inanmakta güçlük çekebilirler.

Migren ve tedavisi

Migren ve tedavisi

Son yorumlar